امروزه رستوران داری شغلی بسیار پرطرفدار بوده و مشتریان بسیاری در این حوزه موجود است.

ثبت برند رستوران

امروزه رستوران داری شغلی بسیار پرطرفدار بوده و مشتریان بسیاری در این حوزه موجود است.

وفاداری مشتریان کاملا وابسته به کیفیت و نوع غذایی که عرضه می شود دارد.در این شغل ثبت برند انحصاری قدمی بزرگ در راه پیشرفت و گسترش رستوران است زیرا با ثبت برند می توان شعب و نمایندگی های بسیاری برای رستوران ایجاد کرده و رستوران را گسترش داد.

برخی از پیامد های مثبتی که ثبت برند رستوران به دنبال دارد به شرح زیر می باشد :

1-  غذاها و خدمات رستوران شما را نسبت به بقیه رستوران های موجود متفاوت می کند.

2-  امکان تشخیص و تفکیک غذا و خدمت رسانی رستوران شما را به مشتریان وفادار می دهد.

3-  می توانید رستوران خود را گسترش داده و معروف و مشهور کنید.

4-  می توانید با صدور مجوز استفاده از نام برند شما برای محصولات دیگران که با غذاهای شما مرتبط هستند ، کسب و کار مضاعفی در کنار شغل رستوران داری خود داشته باشید.

5-  گسترش رستوران و ایجاد شعبه های دیگر مستلزم داشتن برند انحصاری می باشد.

6-  ایجاد انگیزه برای گسترش رستوران خود به دلیل داشتن برند.

7-  برای استفاده از امکانات مالی و بانکی داشتن برندی مشهور کمک زیادی به شما خواهد کرد.

همچنین از آنجایی که در ایران حدود 90% رستوران ها برندی ندارند ، ثبت برند بخودی خود رستوران شما را از بقیه متمایز می کند و مشتریان بسیاری را به سمت خود می کشانید؛ زیرا مردم ایران به شدت علاقه مند به تجربه امکانات جدید می باشند.

برای ثبت برند رستوران باید از اتحادیه رستوران داران و وزارت بهداشت مجوز فعالیت و پروانه بهداشت برای فعالیت خود دریافت کنید.

طبقه ثبت برند رستوران 43 می باشد و باید پیش از ثبت برند مورد نظر با کسب اطلاعات از این طبقه از تکراری نبودن برند اطمینان حاصل شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند رستوران عبارتست از :

1-  یک نسخه از شناسنامه و کارت ملی شخص درخواست کننده

2-  نسخ از هرگونه مجوز فعالیت اخذ شده اعم از جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و ساخت و...

3-  در صورتی که در برند درخواستی از حروف لاتین استفاده شده است ارائه کارت بازرگانی الزامی است.

4-  10 برگ نمونه از تصویر یا الگوی گرافیکی علامت درخواستی که با علامت درخواستی در اظهارنامه مطابقت داشته باشد در ابعاد 10×10

5-  در صورت تشخیص بخش مربوطه ارائه مدارک مبنی بر فعالیت های مربوطه الزامی می باشد.

چنانچه شخص درخواست کننده برای ثبت برند رستوران ، شخصی حقوقی باشد مدارک مرد نیاز به شرح یزر می باشد :

1-  یک فتوکپی از شناسنامه و کارت ملی شخص درخواست کننده

2-  ارائه کارت بازرگانی در صورتی که در برند درخواستی از حروف لاتین استفاده شده است الزامی می باشد.

3-  فتوکپی از جواز تاسیس شرکت برای ثبت برند رستوران

4-  فتوکپی از پروانه بهره برداری رستوران

5-  فتوکپی از پروانه ساخت واحد بهره برداری

6-  ارائه هرگونه مجوز فعالیت صادره از نهاد های نظارتی و حاکمیتی دولتی الزامی است.

7-  نمونه از تصویر یا الگوی گرافیکی علامت درخواستی که با علامت درخواستی در اظهارنامه مطابقت داشته باشد در ابعاد 10×10 به تعداد 10 عدد

8-  ارائه مدارک مبنی بر فعالیت های مربوطه در صورت تشخیص مرجع ثبت

مراحل ثبت برند رستوران به صورت زیر می باشد:

اولین قدم ثبت اظهارنامه ثبت برند در سایت زیر در قسمت ثبت علائم تجاری – خدمات الکترونیکی می باشد.

http://iripo.ssaa.ir

اطلاعات و مشخصات صاحب برند را در سایت و وارد کرده و مدارک فوق الذکر را با عنایت به حقیقی و یا حقوقی بودن شخص درخواست کننده در سایت آپلود نمایید.پس از بازبینی مشخصات و مدارک آن را تایید کرده و سپس هزینه مربوط به ثبت را به صورت اینترنتی پرداخت نمایید.کذ رهگیری و رمز برای شما ارسال می شود. تاییدیه را امضا کرده و یکی از یکی از رونوشت ها را ارسال کنید.