تاثیر بسزایی در فروش محصولات دارد زیرا با شهرتی که پیدا می کند خرید مطمئن و با کیفیتی را برای مشتریان به ارمغان می آورد.

ثبت برند پوشاک

فواید ثبت برند پوشاک

1-  تاثیر بسزایی در فروش محصولات دارد زیرا با شهرتی که پیدا می کند خرید مطمئن و با کیفیتی را برای مشتریان به ارمغان می آورد.

2-  میان تولیدکنندگان داخلی ایجاد رقابت می کند.

3-  از قاچاق پوشاک و سوءاستفاده سودجویان جلوگیری می کند.

 

در ایران به دلیل سهل انگاری نسبت به ثبت برند ، تولیدکنندگان داخلی در رابطه با بازار فروش خود در ایران ناراضی هستند و این در حالی است که تولید کنندگان خارجی تنها با ثبت برند خود مشتریان وفاداری دارند و در بازار رقابتی پوشاک صدرنشین هستند.

برای تاسیس شرکت های مرتبط با پوشاک در کرج در صورتی که میخواهید کلمه "تولید" را بکار ببرید باید مجوز آن را از اداره ثبت شرکت ها دریافت کنید و این در حالی است که در تهران نیاز به چنین مجوزی نیست.

بهترین نوع برای تاسیس شرکت های پوشاک ، شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود هستند.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند پوشاک عبارتست از:

1-  اظهارنامه علامت مورد نظر تکمیل و 2 رونوشت از آن تهیه و ارائه گردد.

2-  در صورتی که شخص متقاضی حقیقی بوده مدارک اثبات هویت از جمله شناسنامه و کارت ملی و در صورت حقوقی بودن شخص درخواست کننده ، فتوکپی شناسنامه و کارت ملی صاحبین امضای آن شرکت به همراه آخرین روزنامه رسمی شرکت باید به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.

3-  چنانچه ثبت شرکت خود را به یک وکیل یا نماینده واگذار کرده اید ، ارائه وکالتنامه الزامی می باشد.

4-  نمونه الگوی علامت درخواستی در کادری 10 ×10 و به تعداد 10 برگ

5-  چنانچه علامت برند مورد نظر دارای طرح سه بعدی می باشد می بایست یک نمونه از طرح گرافیکی آن که از 6زاویه تهیه شده است را ارائه دهید.

6-  مجوز تاسیس شرکت تولیدی پوشاک بایستی به همراه مدارک مربوطه ارائه شود.

7-  در صورت درخواست استفاده از امتیاز حق تقدم بنابر درخواست ثبت(تا حداکثر 6ماه) ، بایستی مدارک مربوطه را در زمان ثبت اظهارنامه و یا حداکثر 15 روز پس از آن ارائه نماید.

8-  تمامی هزینه های مربوط به ثبت برند پوشاک بایستی به صورت آنلاین پرداخت و رسید آن به شرکت ثبت ارائه شود.

مراحل ثبت برند پوشاک به شرح زیر می باشد:

1-  مجوز کسب یا تاسیس تولیدکنندگان باید دریافت گردد.

2-  در رابطه با تکراری نبودن آن برند استخبار صورت بگیرد.

3-  ثبت اظهارنامه و مشخصات صاحب برند و ارائه طبقه بندی محصولات

*اداره ثبت مالکیت برای مشاغل مختلف 45 طبقه شغلی در نظر گرفته است.

4-  دریافت گواهی تایید اظهارنامه

5-  ارائه مدارک خواسته شده

6-  اخذ تاییدیه مدارک ارسال شده

7-  چاپ آگهی اول در روزنامه رسمی

8-  اننتشار آگهی دوم در صورت تایید شدن آگهی اول

9-  دریافت گواهی ثبت برند