لوگو سفید ایلیا
ثبت برند
ثبت برند فارسی ثبت برند لاتین ثبت برند حقیقی ثبت برند حقوقی مراحل ثبت برند مدارک ثبت برند هزینه ثبت برند مدت زمان ثبت برند برند های تخصصی
ثبت برند رستوران ثبت برند مواد غذایی ثبت برند پوشاک ثبت برند آرایشی
ثبت علامت تجاری
ثبت علامت تجاری حقیقی ثبت علامت تجاری حقوقی مراحل ثبت علامت تجاری مدارک ثبت علامت تجاری هزینه ثبت علامت تجاری شرایط ثبت علامت تجاری زمان ثبت علامت تجاری
سایر خدمات
ثبت طرح صنعتی ثبت لوگو ثبت نشان تجاری ثبت علائم تجاری نقل و انتقال برند
تماس با ما

راهنمای ثبت علامت تجاری


برند یا نام و نشان تجاری نوعی محرک در عرصه تجارت شمرده می شود و به واسطه آن ها  می توان میان کالاها و خدمات خود و کالاها و خدمات اشخاص رقیب وجه تمایزی ایجاد گردد.

علامت تجاری چیست ؟

علامت تجاری می تواند شامل مواردی مانند تصویر،رقم،حرف،عبارت،نقش و... باشد که برای ایجاد  وجه تمایز استفاده می شود.حق استفاده برند به صورت انحصاری می باشد و مختص کسی است که آن علامت را در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسانده باشد. سرپیچی از این قانون سبب پیگرد کیفری و قانونی خواهد شد.

نکاتی چند در خصوص علامت تجارتی

  • در اختیار داشتن علامت تجاری به صورت اختیاری می باشد  جز در مواردی که دولت آن را ضروری بداند.
  • حق استفاده نمودن از علامت تجاری تنها مختص کسانی می باشد که علامت خود را به ثبت رسانده باشند.
  • علامت تجاری قابلیت نقل و انتقال را دارد و باید بر اساس قانون و قوانین ثبت علائم و اختراعات ثبت گردد.
  • مجوز استفاده از علامت تجاری ثبت شده به دیگران باید در ایران به ثبت رسانده شود.
  • برای علامت ثبت شده گواهی ثبت علامت صادر می گردد.
  • مدت زمان اعتبار ثبت علامت برای هر 10سال یک بار می باشد.
  • به منظور ثبت شدن چندین علامت باید با توجه به تعداد آنها اظهار نامه ای جداگانه ارائه گردد.
  • تغییرات مربوط به نشانی در صورتی رسمیت خواهد داشت که علامت ثبت شده باشد.

مدارک لازم برای تقاضای ثبت علامت تجارتی

مرحله اول :

ارائه سه رونوشت اظهار نامه ثبت علامت تجارتی و کامل کردن آن با توجه به نمونه الحاق شده تسلیم گردد.

چنانچه علامت تجارتی در بر گیرنده  تصویر یا نوشته بخصوصی باشد به تعداد ده نمونه از تصویر ارائه گردد.

مرحله دوم :

یک رونوشت روزنامه رسمی که آگهی درخواست ثبت علامت تجارتی در آن قید شده باشد ارائه گردد.

یک نسخه تقاضای ثبت علامت تجارتی (بشرح نمونه پیوستی ) ارائه گردد.

یک رونوشت روزنامه رسمی که ثبت علامت تجارتی در آن قید و چاپ شده باشد ارائه شود .

یک نسخه تصدیق ثبت علامت تجارتی ارائه گردد.

برگ پایان خدمت در مواردی که اعلام خواهد شد  ارائه شود.

نسخه ای از شناسنامه  ارائه شود.

مراحل ثبت علامت تجارتی

سه نسخه اظهار نامه ثبت علامت تجارتی از اداره فروش اوراق بهادار خریداری شود  و برابر با نمونه الحاقی  کامل شود.چنانچه علامت مورد تقاضابه شکل  تصویر یا نوشته خاصی باشد به تعداد ۱۰ قطعه از تصویر یا نوشته مذکور به همراه اظهارنامه  به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود.

تذکر ۱: به تعداد هر طبقه اضافه یک قطعه تصویر ذکر گردیده بایدارائه شود.

تذکر ۲: سه قطعه از تصاویر مذکور در محل مخصوص اظهار نامه اظهار نامه ثبت علامت تجارتی چسبانده شود..

تذکر ۳: اندازه نمونه ها نبایستی از ده سانتی متر از هر طرف بیشتر باشد.

مدارک ارائه شده به وسیله  مسئول اداره مورد بررسی اولیه قرارمی گیرد  و متقاضی به منظور  پرداخت نمودن حق الثبت اظهار نامه ، به حسابداری اداره راهنمایی می گردد و کارشناس مربوطه مشخص می شود .پرداخت تعرفه باید در شعبه بانک ملی مستقر در ساختمان ثبت انجام شود و پس از پرداخت تعرفه فیش به حسابداری تسلیم شود . زمانی که متقاضی فیش را به مسئول حسابداری تحویل می دهد باید در مقابل ان رسید ممهور شده اظهارنامه را به متقاضی ارائه دهد.مدارک (اظهار نامه و تصاویر)  به اداره تحویل داده  شود .

اظهار نامه در دفتر ثبت اظهار نامه ثبت شده و به مهر ساعتی همراه با روز و ماه و سال ممهور می شود . برگ اول اظهار نامه ثبت علامت تجارتی  به متقاضی تسلیم می گردد . برگ دوم اظهار نامه در سوابق ثبت شده نگهداری می شود  و برگ سوم به منظور بررسی در اختیار کارشناس تعیین شده قرار می گیرد .کارشناس مربوطه طی مدت ۱۵ روز به درخواست مذکور رسیدگی می کند  و در صورتی که سابقه ثبت نداشته باشد و یا شبیه علامت  وجود نداشته باشد طبقه کالا را تعیین می کند سپس اقدام به تدوین پیش نویس آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی می کند.

تذکر ۱: چنانچه  کارشناس هنگام بررسی  مشاهده  نماید که علامت متقاضی قبلا به ثبت رسیده است یا شباهتی باعلایم ثبت شده دارد اخطار رد علامت را تدوین و به مسئول اداره ارائه می نماید.

تذکر ۲: در صورتی که از جانب اداره تقاضای ثبت علامت تجاری رد شود ، متقاضی می تواند طی مدت ده روز از تاریخ ابلاغ از این تصمیم به دادگاه ��ای حقوقی تهران شکایت کند.

مسئول اداره پیش نویس آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی را امضا می کند  و به ماشین نویسی محول می نماید و پس از نگارش آگهی مذکور آن را امضا می کند. این آگهی که یک نمونه از علامت درخواستی به آن چسبانده شده ضمن ثبت در دفتر نماینده به وسیله مسئول این امر ، به متقاضی تحویل می گردد تا به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (به نشانی تهران پارک شهر خیابان بهشت ساختمان دادگستری جمهوری اسلامی ایران ) برده شود.

تذکر : متقاضی قبل از مراجعه  نمودن به روزنامه رسمی  باید به منظور تهیه کلیشه تصویر علامت مربوط اقدام  نماید و سپس کلیشه مذکور را همراه با آگهی تحویل روزنامه رسمی نماید .

پس از اینکه آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی در روزنامه رسمی قید و منتشر شد  متقاضی ۳۰ روز(با احتساب دو روز اضافه)بعد از تاریخ انتشار با در دست داشتن یک رونوشت  از روزنامه مذکور به اداره مالکیت صنعتی مراجعه نماید و ضمن ارائه یک نسخه  تقاضای ثبت علامت(بشرح نمونه)و یک نسخه از روزنامه فوق درخواست ثبت علامت تجارتی را بنماید .مسئول اداره پس از دریافت تقاضا و روزنامه رسمی دستورالحاق  به پرونده را صادر و به کارشناس مربوطه واگذار می نماید .

کارشناس تعیین شده  پرونده را بررسی می نماید  و در صورت عدم دریافت اعتراص نسبت به تقاضای ثبت علامت تجارتی دستور پرداخت حق الثبت علامت تجارتی راصادر و اقدام به تهیه نمودن  آگهی ثبت علامت تجارتی می نماید و ضمن گواهی مراتب را به نظر مسئول اداره رسانده و مسئول اداره پس از بررسی و امضا به ماشین نویسی ارجاع میدهد.متقاضی به حسابداری مراجعه می نماید  و مسئول حسابداری با مشاهده پرونده و تعرفه فیش مبلغ حق الثبت را صادرمی نماید  و متقاضی به منظور  پرداخت به شعبه بانک ملی تعیین شده در سازمان ثبت مراجعه نموده و پس ا زپرداخت مبلغ به حسابداری مراجعه می نماید و یک نسخه از فیش را به حسابداری تحویل می دهد. هنگامی که فیش را به مسئول حسابداری تحویل می دهد باید در مقابل ان رسید ممهور شده اظهارنامه را به متقاضی ارائه دهد.

متقاضی یک نسخه  تصدیق ثبت علامت تجارتی را از اداره  فروش اوراق خریداری می نماید  و به اداره مراجعه می کند  و مدارک پرداخت حق الثبت و برگ تصدیق را ارائه می دهد  و مسئول اداره دستور ضمیمه به پرونده و ادامه فرایند ثبتی را صادر می کند . یک قطعه از علامت در دفتر ثبت علایم و دفتر طبقات کالا چسبانده و ثبت می شود .مراتب در برگ تصدیق ثبت علامت قید در پرونده نگه داری می شود و آگهی ثبت علامت تجارتی به وسیله مسئول اداره امضا نگارش  شده و امضا می گردد. پس از ثبت در دفتر نماینده به منظور قید در روزنامه رسمی تسلیم  متقاضی می گردد.متقاضی به روزنامه رسمی مراجعه می نماید و آگهی ثبت علامت تجارتی را به منظور انتشار در روزنامه ارائه میدهد.متقاضی با در دست داشتن نسخه ای از روزنامه رسمی که منتشر شده است  به اداره مالکیت صنعتی مراجعه می کند  و روزنامه رسمی را به منظور نگه داری در پرونده تسلیم می نماید .

مسئول اداره با دریافت روزنامه رسمی شامل  قید آگهی ثبت علامت تجارتی گواهی ثبت علامت تجارتی را امضا می نماید  و دستور تحویل آن را به متقاضی صادر می نماید . تصدیق ثبت پس از احراز هویت و دریافت رسید تحویل صاحب علامت می شود .گواهی ثبت علامت تجارتی از تاریخ اظهار نامه مربوط به مدت ده سال اعتبار دارد . چنانچه صاحب علامت میل به استمرار سابقه ثبت داشته باشد می تواند حداکثربه مدت  ۶ ماه از انقضای اعتبارگواهی  ثبت اقدام به از سرگیری  علامت نماید . چنانچه به مدت 6ماه از تاریخ انقضای علامت ثبت شده گذشته باشد علامت ثبت شده از اعتبار قانونی ساقط می گردد.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

استعلام برند قبل از ثبت

از آن جایی که هدف اصلی از ثبت برند ، معروف شدن و شناخته شدن آن در آینده است ، نامی که برای آن انتخاب می شود از اهمیت بالایی برخوردار می باشد

مراحل ثبت برند

یک نشان و یا یک اسم و یا یک کلمه و... که حتی می توان ترکیب کردن موارد فوق را به عنوان برند طراحی و انتخاب کرد

جهت ثبت برند از کجا شروع کنیم ؟

هدف اصلی در انتخاب نشان تجاری رسمیت دادن به شرکت ها و فعالیت های تجاری به وسیله آرم مخصوص خود در سطح جهانی ، که این امر برای صاحب نشان امری سود آور است

ثبت برند لاتین

مجوز ثبت برند لاتین مادامی که فرد یا شرکت اقدام به اخذ کارت بازرگانی قانونی نکرده است صادر نخواهد شد.

مدارک ثبت علامت تجاری

علامت تجاری یک علامت انحصاری مربوط به یک محصول می باشد

ثبت علامت تجاری حقوقی

پس از ثبت قانونی ، علامت تجاری مورد پشتیبانی قانون قرار خواهد گرفت و در قبال افراد سودجو و متقلب و مقلد چنانچه قصد سوء استفاده از علامت تجاری را داشته باشند مسئولیت با قانون خواهد بود.

شرایط ثبت برند

در بازارهای کلان اقتصاد در تمامی نقاط جهان واژه یی که بیشتر به گوش میخورد ، برند می باشد.

ثبت لوگو

ثبت لوگو در اداره مالکیت معنوی امکان پذیر می باشد جهت جلوگیری از هزینه های اضافی می توانید جهت سهولت در کار به موسسه وکیل ثبت برند بسپارید.

به چه دلیل می بایست برند ثبت کنیم

داشتن یک برند مناسب بهترین فرصت برای تاثیر گذاری مثبت و منفک کردن کالا و خدمات و همچنین تأثیر پایدار در ذهن مردم می باشد در این مقاله مطالعه نمایید که به چه دلیل می بایست برند ثبت کنیم؟

ثبت برند بهداشتی

محصولات بهداشتی مواردی را شامل می شوند که با قسمت های خارجی بدن ، یا مواردی که برای پاکننده ها و نظایر آن می باشد گفته می شود. در این مقاله از مراحل ثبت برند بهداشتی و مدارک آن اطلاعات لازم را کسب نمایید .

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟